inPoradňa pomáha LGBTI ľuďom!

Tvoj pravidelný dar nám ju umožní zachovať!

Za dva roky sme v inPoradni pomohli 365 LGBTI ľuďom, ktorí hľadali podporu so sebaprijatím, začlenením do rodín, škôl, alebo spoločnosti a riešením dôsledkov nerovného zaobchádania, či nezáujmu zo strany štátu.

👭👩‍👩‍👦🧑‍🤝‍🧑👨‍👨‍👧‍👧👬

Súčasná mimoriadna situácia a dopady pandémie COVID-19 výrazne prehĺbili nerovnosti v našej spoločnosti. V psychologickom poradenstve sme v inPoradni v súvislosti s pandémiou zaznamenali nárast počtu prvých kontaktov o takmer 300 %. Zároveň sa výrazne obmedzili možnosti financovania našich služieb a od začiatku roka 2021 sme ich museli výrazne obmedziť. Pritom ide o jedinú poradňu pre túto komunitu v Bratislave, ktorá poskytuje osobné a online poradenstvo aj pre ľudí z iných častí Slovenska.

👦👵🏼🧒👴🏼👧🏼

Aj malá pravidelná podpora v podobe 5 či 10 € mesačne nám umožní postupne obnoviť poskytovanie služieb a zároveň hľadať ďalšie možnosti dlhodobého financovania. Ak nás bude dosť, spoločne to dokážeme. Prosím, zváž tvoju podporu a nezabudni zdieľať našu výzvu. Ďakujeme!

👨🏽‍❤️‍👨👨‍🦲👩🏼‍❤️‍👨👩👩🏻‍❤️‍👩

Ako inPoradňa pomáha:

 • Právne poradenstvo rieši prípady nerovného zaobchádzania ohrozených osôb, úpravu vzájomných práv a povinností partnerov rovnakého pohlavia, otázky ohľadom rodičovstva a pod..
 • Do psychologického poradenstva prichádzajú klienti a klientky pre svoje úzkosti, depresie a traumy, ktoré majú pre negatívne zážitky - napr. šikanu či násilie. Početná skupina ľudí sa na nás obracia aj pre oblasť coming outu - ako povedať svojim blízkym o svojej sexuálnej orientácii alebo rodovej identite, ako sa zbaviť strachu z coming outu a ako byť počas tohto procesu v bezpečí. 
 • Poradenstvo v oblasti diskriminácie a začleňovania sa zameriava na nerovné zaobchádzanie pri hľadaní si práce či vzdelania, v oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu pri prijímacích pohovoroch a pri vybavovaní papierov na úradoch. 
 • Mesačne
  5€
  10€
  20€
  50€

  Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

  Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.