inPoradňa pomáha LGBTI ľuďom so sebaprijatím a v prípadoch diskriminácie!

inPoradňa pomáha LGBTI ľuďom so sebaprijatím a v prípadoch diskriminácie!

V roku 2018 sme v Iniciatíve Inakosť založili inPoradňu, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. V roku 2019 sa na inPoradňu obrátilo až 178 ľudí.

Súčasná mimoriadna situácia a dopady pandémie COVID-19 výrazne prehĺbili nerovnosti v našej spoločnosti. V psychologickom poradenstve sme v inPoradni v súvislosti s pandémiou zaznamenali nárast počtu prvých kontaktov o takmer 300%. Napríklad kvôli prijatým obmedzeniam mnohí mladí LGBTI ľudia museli odísť zo škôl k rodičom, kde v prípade ak ich orientáciu, alebo rodovú identitu  neprijali, alebo sa s ňou nezdôverili, môžu zažívať vo zvýšenej miere napätie, smútok, úzkosť, konflikty, prípadne násilie a nikto nevie, či sa obmedzenia opäť nezavedú. 

Zároveň sa výrazne obmedzili možnosti financovania našich služieb a hrozí, že ich budeme musieť ukončiť. Pritom ide o jedinú poradňu pre túto komunitu v Bratislave, ktorá poskytuje osobné a online poradenstvo aj pre ľudí z iných častí Slovenska.Vaša pravidelná podpora nám umožní predĺžiť poskytovanie služieb a zároveň hľadať ďalšie možnosti financovania. 


Aj malá pravidelná podpora v podobe 5 či 10 € mesačne znamená pre nás a našich klientov a klientky veľa! Vo formulári nižšie kliknite na pravidelný dar a vyberte sumu podľa Vašich možností. Ďakujeme!


Do psychologického poradenstva prichádzajú klienti a klientky pre svoje úzkosti, depresie a traumy, ktoré majú pre negatívne zážitky - napr. šikanu či násilie. Početná skupina ľudí sa na nás obracia aj pre oblasť coming outu - ako povedať svojim blízkym o svojej sexuálnej orientácii alebo rodovej identite, ako  sa zbaviť strachu z coming outu a ako byť počas tohto procesu v bezpečí. 

Poradenstvo v oblasti diskriminácie sa zameriava na diskrimináciu pri hľadaní si práce či vzdelania, v oblasti zdravotnej starostlivosti, podporu pri prijímacích pohovoroch a pri vybavovaní papierov na úradoch. 

Právne poradenstvo rieši prípady diskriminácie ohrozených osôb, úpravu vzájomných práv a povinností partnerov rovnakého pohlavia, otázky ohľadom rodičovstva a pod..

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní poskytovať poradenstvo a nahrádzať štát tam, kde zlyháva.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Telefón

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!